CÁC BẠN LƯU Ý LỊCH TOUR NHÉ

Ngày 3/3: NSG - 2HDV: Dương, An, MN

Ngày 4/3: MTV: 3HDV: Như, Hương, Tuấn

Ngày 11/3: MTV: 5HDV: Nhân, Quang, Thảo

Ngày 11/3: SMT: 13HDV: Thành, Phương, Kim Anh, Vân, TTrinh, Dương, Xuân, Tuấn, Thủy, Kha, Thụy, Cường, D.Anh,

Ngày 12/3: MTV: 3HDV: Nhân, Quang, Vũ

Ngày 12/3: TNV: 1HDV: Thảo

Ngày 15/3: HVT: 2HDV: Kha, Nam,

Ngày 17/3: NSG: 12HDV: Kha, Thương, Băng, Giang, Như BD Huệ, Linh, Thành 95, KAnh 68, Ngân 89

Ngày 17/3: VSK: 5HDV: Nam, TTrinh, Quỳnh, Chính, TVũ

Ngày 18/3: ALV: 5HDV: Kiên, Thuấn, Hùng, Nam 81, Minh, R

Ngày 18/3: HV: 1HDV: TTrinh, Chính

Ngày 19/3: NSG: 5HDV: Trung, Châu, Như, Vũ, Chính,

Ngày 22/3: ALV: 5HDV: Kiên, Phong 867, Anh 39, Phong 167, Sang, R

Ngày 23/3: NSG: 6HDV: Kha, Nhân, Thảo, TTrinh, Tiền,

Ngày 23/3: NVT: 5HDV: Hải, Kiên, Châu, Bình, Quang,

Ngày 23/3: HVT: 1HDV: Nam

Ngày 24/3: NSG - 5HDV: Trung, Kha, Tiền, Trí, Bình

Ngày 24/3: HVT: 3HDV: Nam, Sang, Thùy

Ngày 24/3: ALV: 5HDV: Kiên, Sang, Anh 39, Phong 867, Hòa, R

Ngày 25/3: Thành: 3HDV: Thành, Xuân,

Ngày 25/3: LV: 5HDV: Bình, TTrinh (Hồ Phương gọi)

Ngày 25/3: HV: 3HDV: Thảo, Khang, Tùng

Ngày 28/3 HVT: 2HDV: Thành, Nhân,

Ngày 28/3: NVY: 1HDV: Thảo

Ngày 29/3: HVT: 3HDV: Thảo, Quỳnh,

Ngày 29-1/4 NNV: 1HDV: Tiền

Ngày 30/3: HVT: 2HDV: Thành, Nhân, Thảo

Ngày 30/3 SV: 6HDV:

Ngày 31/3: HVT: 3HDV: Quỳnh, Sang 660, Hưng,

Ngày 31/3: ALV: 3HDV:

Ngày 31/3: SV: 4HDV: Nam 113, Hải 113, Ngọc 613