Thân chào tất cả các bạn!!!

Mặc dù là chúng ta đã bắt đầu công việc từ ngày 02 tết, cho đến hiện tại công việc vẫn thực hiện điều đặng, chỉ riêng gặp gỡ và tổ chức sinh hoạt hàng tuần thì vẫn chưa bắt đầu.

Thay mặt BCN thông báo đến toàn thể thành viên CLB, chúng ta sẽ bắt đầu buổi sinh hoạt đầu tiên sau tết Đinh Dậu của CLB vào lúc 18h00 ngày 21/02/2017.

Đây là buổi gặp mặt đầu tiên nên tất cả phải có mặt đông đủ để cùng tham khảo ý kiến, và triển khai hoạt động của tháng, quý và năm 2017.

Vậy nên BCN thông báo để các thành viên được rõ.

Số lượng đã có nhưng chưa biên chế:

Ngày 16/2: Team TV: 3HDV: Trí. Nguyên, Thương

Ngày 18/2: Team TV: 3HDV: Trí,

Ngày 19/3: NSG - 3HDV:

Ngày 31/3: NSG: 19HDV:

Ngày 1/4: NSG: 6HDV: