TOUR Tháng 1/2017

Ngày 31-3/1: CT - 1HDV: Trí

Ngày 2-3/1: CT - 1HDV: Nguyên

Ngày 6/1: HGV - 6HDV: Vũ, Đức, Thùy, Linh, Thảo,

Ngày 6/1: ALV - 4HDV: Bình, Nhân, Quang, Thành R

Ngày 6/1: HĐ - HDV: Đức, Kỳ, Việt

Ngày 7/1: NSG - 6HDV: Tu Trinh, B Trinh, Tuấn, Thái, Nam, Linh R

Ngày 7/1: HP - 2HDV: Đức, Lâm, Hoàng

Ngày 7/1: HCV: 5HDV: Bình, Tiền, Nhân, Quang, Thảo R

Ngày 8/1: HCV: 5HDV: Bình, Tiền, Nhân, Quang, Thảo R

Ngày 10/1: 5NSG: 5HDV: Vũ, Chinh, Sang, Linh, Đạt

Ngày 12/1: SV: 10HDV: Vu, Nam, Nguyên, Tới, Thư, Tuấn, Dương, Cường
P. Huệ, Trang, Hoài Linh, Thùy Linh,

Ngày 15/1: VTP - 5HDV: Sơn, Trí, Vũ, Trung, Nguyên
P. Thuy Trang, Ngân, Ngân, Kiều Trang, Yến Tử, Như, Thương, R

Ngày 15/1: TNV - 27HDV: Khang, Tân, Trọng nhỏ, Thảo, Vân 652, Hồ Phương, Hoài Linh, Kim Anh, Tú Trinh, Bùi Trinh, Quân 343, Ngọc, Nam, Thái, Đạt, Chính, Linh, Tuấn, Cường, Thư 684, Dương, Hiền, Huệ, Vân 096, Thành, Nhân, Quang,
P. Thùy Linh

Ngày /1: : 5HDV: