Thay mặt BCN CLB Thông báo đến toan thể thành viên.

Do tình hình công việc của anh em thành viên quá nhiều, BCN đã lâu không tổ chức sinh hoạt.

Chiều nay 18h00 ngày 18/07 có BCN ở nhà nên thông báo đến các bạn hôm nay nghỉ thì tham gia sinh hoạt để tổng kết một số vấn đề của CLB

Nhằm triển khai kế hoạch tiếp theo cho các thành viên.

Do thời gian quá ít nên các thành viên nhận thông báo có mặt đầy đủ và đúng giờ nhé.

BCN CLB!