Thay mặt BCN CLB

Thông báo đến các thành viên, đúng vào lúc 18h00 ngày mai 23/05/2016 có mặt tại địa điểm đã quy định để tham gia buổi sinh hoạt của CLB.

- Tổng hợp tour 2 tuần qua
- Triển khai kế hoạch nhận tour tuàn tới.
- Sinh hoạt chia sẽ kinh nghiệm tour cho thành viên mới

Vậy nên BCN thông báo để các thành viên có mặt đầy đủ và đúng giờ để không anh hưởng công việc chung của nhóm.

BCN Cảm ơn!!!