Thay mặt BCN CLB Thông báo đến các thành viên.

Đúng vào lúc 18h00 Ngày mai 11/05/2016 CLB sẽ tổ chức buổi sinh hoạt tại địa điểm đã quy định.

Vậy xin trân trọng kính mời các thành viên có mặt đầy đủ và đúng giờ.

Trong thời gian vừa qua do công việc quá nhiều nên CN không tham gia sinh hoạt cùng các bạn được rất mong các thành viên thông cảm.

Nhưng chiều mai 11/05/2016 Anh Trí sẽ trực tiếp sinh hoạt với các bạn.

- Rút kinh nghiệm đi tour trong thời gian qua.
- Xử lý những vấn đề nội bộ của CLB.
- Triển khai kế hoạc tour sắp tới.
- Phổ cập cho các thành viên mới nhiều nội dung.

BCN CLB!!!!