Sách hay, Quảng bá Du lịch và Lữ hành (tiếng Anh).

http://www.mediafire.com/view/gxm84t...nd_Tourism.pdf